Lập trình phần mềm Windows C# .NET Winform

Khóa học Lập trình phần mềm Windows C# .NET Winform
foto

Ngôn ngữ C# khá đơn giản, chỉ khoảng hơn 80 từ khóa và hơn mười mấy kiểu dữ liệu được dựng sẵn. Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa to lớn khi nó thực thi những khái niệm lập trình hiện đại. C# bao gồm tất cả những hỗ trợ cho cấu trúc, thành phần component, lập trình hướng đối tượng. Những tính chất đó hiện diện trong một ngôn ngữ lập trình hiện đại. Hơn nữa ngôn ngữ C# được xây dựng trên nền tảng hai ngôn ngữ mạnh nhất là C++ và Java.

Tại sao nên học Lập trình phần mềm bằng ngôn ngữ C#:

– C# là ngôn ngữ đơn giản
– C# là ngôn ngữ hiện đại
– C# là ngôn ngữ hướng đối tượng
– C# là ngôn ngữ mạnh mẽ và mềm dẻo
– C# là ngôn ngữ hướng module
– C# sẽ trở nên phổ biến

Với khóa học Lập trình phần mềm Windows C# .NET Winform, bạn sẽ được học gì?
– Học sử dụng ngôn ngữ lập trình C#
– Xây dựng hệ thống phần mềm theo mô hình 3-Tier
– Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL Server 2017

– Học thực hành trên công cụ IDE Visual Studio 2017

Sau khi học xong, bạn sẽ có khả năng:
– Nắm vững kiến thức nền tảng về C# Winform để học những khóa chuyên sâu hơn.
– Nắm vững cách sử dụng các control cơ bản trong winform.
– Thành thạo các kỹ thuật cơ bản trong lập trình Winform.
– Có thể tự mình tạo ra ứng dụng window bất kỳ.
Và còn rất nhiều kiến thức khác chờ các bạn khám phá

Fanpage: https://www.facebook.com/cnetacademy

Course Syllabus

THÁNG 1

 • Giới thiệu môi trường lập trình, các khái niệm cơ bản Thời lượng | Buổi 1, 2

  Giới thiệu môi trường lập trình, khai báo biến, hằng toán tử, quy ước lập trình, kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển và cấu trúc lặp

 • Xây dựng WinForm Application, các control cơ bản Thời lượng | Buổi 3, 4

  Xây dựng WinForm Application, các control cơ bản (Label, TextBox, Button, CheckBox, DataGridView)

 • Định nghĩa Array, String, Exception, Class, Object, Method Thời lượng | Buổi 5, 6

  Định nghĩa Array, String, Exception, Class, Object, Method

 • Tổng quan về SQL, tạo bảng, truy vấn, 1 số hàm thường dùng trong SQL Thời lượng | Buổi 7, 8, 9

  Tổng quan về SQL, tạo bảng, truy vấn, 1 số hàm thường dùng trong SQL

 • Lập trình kết nối CSDL SQL Server (Tạo kết nối, thao tác thêm sửa xóa) Thời lượng | Buổi 10, 11, 12

  Lập trình kết nối CSDL SQL Server (Tạo kết nối, thao tác thêm sửa xóa)

THÁNG 2

 • Giảng viên hướng dẫn thực hành xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh Thời lượng | Buổi 13 - 24

  Giảng viên hướng dẫn thực hành xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh