Foto
13Jul

Sự khác biệt giữa Coder, Programmer, Developer và Software Engineer

Có thể bạn đã từng nghe về những cái tên nghề nghiệp đó, nhưng đâu là sự khác biệt giữa chúng? Một vài người phàn nàn rằng điều đó phụ thuộc vào trường đại học và những gì mà bạn đạt được. Trong một số trường hợp, điều đó đúng. Nhưng nhiều người khác lại nói rằng chính công ty mà bạn làm việc quyết định bạn sẽ là Coder, Programmer, Developer hay Software Engineer. Vậy chúng ta hãy cùng nhìn sâu về vấn đề này.

Đâu là sự khác biệt giữa một Coder, Programmer, Developer và Software Engineer

1. Coder

Coder là ngườ i chịu trách nhiệm viết mã lập trình để làm cho ứng dụng chạy đúng. Những Coder có khả năng tạo ra phần mềm không chỉ trong các ứng dụng mà còn ở nhiều dạng khác như video game, nền tảng mạng xã hội… Coder đôi khi không thể làm hết tất cả các công đoạn để tạo nên một phần mềm, ví dụ như thiết kế hay kiểm thử. Họ hầu như chỉ phụ trách công đoạn lập trình mã nguồn.

2. Programmer

Programmer là người đặc biệt hơn một chút. Họ có thể tạo ra các phần mềm máy tính bằng các ngôn ngữ lập trình như Java, Python, Lisp, .NET… Programmer được coi trên Coder một bậc. Họ có thể đi sâu vào một lĩnh vực hay viết hướng dẫn cho nhiều hệ thống đa dạng.

Programmer hiểu rất rõ các thuật toán. Programmer có thể giống với Developer, nhưng một bên là người triển khai, còn một bên là người thiết kế cấu trúc hệ thống phần mềm.

3. Developer

Một Developer có thể viết và tạo ra một phần mềm máy tính hoàn chỉnh. Họ là nhân tố chính trong việc phát triển bất kỳ phần mềm ứng dụng nào. Họ cũng là chuyên gia trong ít nhất một ngôn ngữ lập trình. Nhiều người coi họ như những chuyên gia thực sự có thể kiểm soát nhiều vấn đề tổng quan.

4. Software Engineer

Một Software Engineer – Kỹ sư phần mềm là người áp dụng những nguyên lý và kỹ thuật của khoa học máy tính hay công nghệ phần mềm vào việc phát triển hệ thống phần mềm. Từ việc phân tích yêu cầu người dùng tới thiết kế, kiểm thử, bảo trì… phần mềm. Họ có thể tạo ra phần mềm chạy trên bất kỳ hệ điều hành, hệ thống mạng, trình biên dịch nào.

Một cách khác để hiểu sự khác nhau giữa Coder, Programmer, Developer và Software Engineer là xem họ như những bậc của một chiếc thang. Thứ tự từ dưới lên trên là Coder, Programmer, Developer và Software Engineer.

Việc một công ty thực sự quan tâm đến những cái tên công việc đó hay không không quan trọng bằng việc bạn biết bạn có thể làm gì và làm tốt đến mức nào.

Add Your Comment