Foto
06Jul

Tìm hiểu về nghề Quản trị hệ thống IT – System Administrator

Trách nhiệm của người quản trị hệ thống thay đổi rất khác nhau tùy theo nhà tuyển dụng. Trong một doanh nghiệp lớn, thuật ngữ “System Administrator” có thể được dùng để mô tả bất kỳ quản trị viên nào chịu trách nhiệm quản trị một hệ thống IT cụ thể

READ MORE